Oświadczenie o ochronie prywatności

Full Beam Media przykłada dużą wagę do szanowania prawa do prywatności odwiedzających swoją stronę internetową. Skontaktować się z nami można pod adresem:

Full Beam Media (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Numer rejestracyjny: 754219, Dublin
Adres siedziby: Wilanow Office Park, Branickiego 15, Masovian Voivodeship, Warsaw, 09-972, Poland 
privacy@fullbeammedia.com

Jakie informacje zbieramy o Tobie i w jakim celu?

Zbieramy, używamy, przechowujemy i przekazujemy różne rodzaje danych osobowych, bezpośrednio od Ciebie lub od osób trzecich (w kontekście świadczenia usługi).
Przetwarzamy tylko dane osobowe niezbędne do realizacji naszej misji, a przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie systematycznie oparte na następujących podstawach prawnych:
Wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); lub
Nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

1.1. Kiedy korzystasz z naszej witryny
Kiedy korzystasz z naszej witryny, używamy plików cookie, aby zbierać standardowe informacje dziennika internetowego i szczegóły zachowań odwiedzających. Więcej informacji na temat tego, jak i dlaczego używamy plików cookie, znajdziesz w naszej polityce plików cookie.

Korzystamy z usługi osób trzecich do zbierania standardowych informacji dziennika internetowego i szczegółów zachowań odwiedzających. Robimy to, aby dowiedzieć się rzeczy takich jak liczba odwiedzających poszczególne części naszej witryny. Informacje te są przetwarzane wyłącznie w sposób, który nie identyfikuje nikogo. Nie robimy, i nie pozwalamy dostawcy usług na próby ustalenia tożsamości osób odwiedzających naszą witrynę. Jeśli chcemy zbierać dane osobowe identyfikowalne poprzez naszą witrynę, będziemy o tym uczciwie informować. Będziemy jasno określać, kiedy zbieramy dane osobowe i wyjaśniać, co zamierzamy z nimi zrobić.

To przetwarzanie danych opiera się na Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie (patrz Twoje prawa poniżej).

1.2. Kiedy zapisujesz się jako sygnatariusz naszych kampanii petycyjnych (na podstawie Twojej zgody (art. 6.1.a RODO))
Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane identyfikacyjne (imię, nazwisko i adres e-mail).
Wszystkie powyższe dane osobowe są niezbędne, aby przesyłać Ci aktualizacje.

Dodatkowo, jeśli wyrazisz zgodę, będziemy przechowywać Twoje informacje, aby skontaktować się z Tobą i informować Cię o wynikach kampanii i/lub ponownie skontaktować się z Tobą w celu innych kampanii. Brak udzielenia zgody na dalszy kontakt nie będzie stanowił przeszkody w udziale w kampanii petycyjnej, na którą się zapisałeś.

Masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, wysyłając e-mail na adres privacy@fullbeammedia.com. Wycofanie zgody oznacza, że zebrane dane osobowe nie będą już wykorzystywane. Jednakże wykorzystanie Twoich danych w przeszłości pozostaje ważne.

Jeśli wyrazisz zgodę na przechowywanie przez nas Twoich danych w celach dodatkowych, o których mowa powyżej, będą one przechowywane tak długo, jak nie będziesz się temu sprzeciwiał. Jeśli nie wyrazisz zgody na przechowywanie Twoich danych w celach dodatkowych, Twoje dane zostaną usunięte w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu kampanii, rozumianego jako moment, w którym cele kampanii zostały w pełni lub częściowo osiągnięte.

1.3. Kiedy zawierasz z nami umowę

Gdy zawieramy z Tobą umowę jako dostawca usług, influencer lub konsultant, zbieramy następujące dane osobowe:

Prywatny lub służbowy adres e-mail;
Numer telefonu;
Nazwisko;
Adres (jeśli Twój adres służbowy i prywatny są takie same);
Nazwy upoważnionych osób;
Dla indywidualnych konsultantów/influencerów: dane bankowe;
Kopie Twojego dokumentu tożsamości.

Wszystkie powyższe dane osobowe są niezbędne do zawarcia umowy i zarządzania jej wykonaniem. Zachowujemy Twoje informacje przez sześć lat po zakończeniu ostatniej umowy między nami z powodu wymagań audytu finansowego.

Gdy zawieramy z Tobą umowę jako zewnętrzny konsultant poprzez agencję, zbieramy następujące dane osobowe:

Imię, nazwisko;
Stanowisko lub tytuł projektu;
Linie raportowania w organizacji, jeśli zostaną nam przekazane przez Twoją agencję;
Numer telefonu lub osobisty adres e-mail;
Kwota płatności;
Daty umowy (data rozpoczęcia, daty zawieszenia, jeśli występują, i data zakończenia).

Wszystkie powyższe dane osobowe są niezbędne do zawarcia umowy i zarządzania jej wykonaniem. Zachowujemy Twoje informacje przez sześć lat po zakończeniu ostatniej umowy między nami z powodu wymagań audytu finansowego.

1.4. Gdy do nas napiszesz e-mail, porozmawiasz z nami lub skontaktujesz się z nami w inny sposób

Przetwarzamy Twoje dane kontaktowe, jeśli jest to wymagane, aby zapewnić Ci żądane wsparcie. To przetwarzanie danych opiera się na Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Te dane są przechowywane tak długo, jak nie wyrazisz sprzeciwu.

1.5. Gdy skontaktujesz się z nami, aby skorzystać z praw podmiotu danych

Przetwarzamy Twoje dane kontaktowe i dowód Twojej tożsamości, który nam przesyłasz, aby odpowiedzieć na Twoje żądanie. W zależności od Twojego żądania możemy również przetwarzać inne dane osobowe, które zebraliśmy, aby odpowiedzieć na Twoje żądanie.
To przetwarzanie danych służy wypełnieniu obowiązków prawnych, którym podlegamy (art. 6.1.c RODO).

Będziemy przechowywać te dane przez okres jednego roku. Ten okres ma na celu zachowanie historii sprawy w przypadku powrotu osoby danych z kolejnymi żądaniami. Ponadto wszystkie nasze e-maile są archiwizowane ze względów audytowych przez cały okres naszych obowiązków audytowych.

1.6. Kontakt
Aby przekazywać nasze komunikaty z kampanii o charakterze publicznym, korzystamy z narzędzi reklamowych dostarczanych przez platformy mediów społecznościowych. Te narzędzia oferują opcje reklamowania oparte na zainteresowaniach, położeniu geograficznym, wieku i płci, które mogą być istotne dla dotarcia do prawdopodobnie zainteresowanych odbiorców. Korzystając z tych opcji reklamowania opartych na zainteresowaniach, nie zbieramy danych używanych przez te narzędzia reklamowe. Należy pamiętać, że te narzędzia nie są obsługiwane przez nas, dlatego zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności tych stron internetowych, ponieważ nie mamy kontroli nad treścią, politykami prywatności ani praktykami żadnych stron ani usług osób trzecich.

To przetwarzanie danych opiera się na naszych uzasadnionych interesach (art. 6.1.f RODO).

1.7. Linki do innych stron
Nasza witryna może zawierać odnośniki do innych witryn internetowych. Klikając na odnośnik do witryny osób trzecich, zostaniesz przekierowany na tę stronę. Te zewnętrzne witryny nie są przez nas obsługiwane, dlatego zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności tych witryn internetowych, ponieważ nie mamy kontroli nad treścią, politykami prywatności ani praktykami żadnych stron ani usług osób trzecich.

2. Jak chronimy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe są przetwarzane w pełnej poufności. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby podjąć środki techniczne i organizacyjne, które mogą być wymagane, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.

3. Użycie usługodawców i przekazywanie danych osobowych osobom trzecim
Korzystamy z usługodawców w celach analitycznych.

Ci usługodawcy, zwani również przetwarzającymi dane, to osoby trzecie, które dostarczają nam elementy wsparcia. Mamy zawarte umowy z naszymi przetwarzającymi danymi. Nie mogą oni nic zrobić z Twoimi osobowymi informacjami, chyba że poleciliśmy im to zrobić. Nie będą oni udostępniać Twoich osobistych informacji żadnej innej organizacji poza nami. Będą je trzymać w bezpiecznym miejscu i zachować przez okres, który im zalecimy. Nie przekazujemy żadnych zebranych przez nas danych osobowych, o których mowa powyżej, żadnej osobie trzeciej w celach komercyjnych.

4. Twoje prawa
Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), masz prawa jako osoba fizyczna, które możesz wykorzystać w odniesieniu do informacji, które o Tobie posiadamy:
Prawo do żądania dostępu do swoich danych oraz sprostowania swoich danych osobowych.
Prawo do żądania usunięcia swoich danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadkach opisanych w art. 17 RODO.
Prawo do uzyskania od nas ograniczenia przetwarzania, gdy zachodzi spór dotyczący przetwarzania danych przez okres umożliwiający rozwiązanie problemu.
Prawo do przenoszenia danych.
Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych opiera się na Twojej zgodzie, masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody oznacza, że nie będziemy już korzystać z Twoich danych. Jednakże wykorzystanie Twoich danych w przeszłości pozostaje ważne.

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z Twoją konkretną sytuacją do przetwarzania Twoich danych osobowych, które opiera się na naszych uzasadnionych interesach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Aby skorzystać z tych praw, wyślij nam e-mail na adres privacy@fullbeammedia.com wraz z dowodem swojej tożsamości. Pamiętaj, że zawsze masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego ochrony danych w kraju europejskim swojego wyboru.